Styret

 

-Leder Terje Grønsholt  92012310

-Nest leder Rino Bertnsen   90696942

-Sekretær Rene raab Lien  99478521

-Styremedlem Stian Lunde 

-Styremedlem Tove Børmark   41487542